PENERIMAAN MAHASSISWA BARU

NGIRING KULIAH RING UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, PAMEKASNYANE RING PRODI PENDIDIKAN BAHASA BALI, MAKA JALARAN NGAJEGANG LAN MELESTARIKAN BAHASA, SASTRA, LAN BUDAYA BALI.