PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

NGIRING KULIAH RING UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA, PAMEKAS RING PRODI PENDIDIKAN BAHASA BALI, MAKA JALARAN NGAJENGANG BAHASA, SASTRA, LAN BUDAYA BALI.